Adelina Sotnikova (sportsmen)
Marina Zavarzina (sportsmen)
Ingrid Olerinskaya (actress)

PORTRAITS